Ajuntament de Barberà - Serveis Socials

Els serveis socials bàsics són el conjunt de serveis, recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions que tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats socials per obtenir un major benestar social i una millor qualitat de vida.

S'ofereixen a tota la població, entre les seves funcions hi ha les següents:

 • Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària.
 • Oferir informació, orientació i assessorament a les persones en relació als drets i els recursos socials.
 • Tractament social a persones, famílies o grups.
 • Proposar i establir el programa d'atenció individual (PIA) a les persones dependents.
 • Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.
 • Impulsar projectes comunitaris i programes transversals.
 • Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència.
 • Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, centre obert municipal de temps lliure.
 • Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.
 • Gestionar prestacions d'urgència socials i determinats ajuts econòmics.
 • Coordinació i derivació als serveis socials especialitzats.

Professionals dels equips bàsics d'atenció social, EBAS:

 • Educadores socials
 • Treballadores socials

Accès:

Per contactar amb els professionals cal concertar cita prèvia al telèfon 937 297 171 o adreça-se al centre de serveis socials del carrer del Bosc núm. 21.

 • Blog Alimentació responsable Barberà del Vallès
Subscriure a Ajuntament de Barberà - Serveis Socials