Tall de la carretera local de Can Llobateres

16/05/2018 - 15:00

Per raons de seguretat el proper divendres 18 de maig està previst procedir al tall del trànsit al Carrer del Doctor Crusafont, la carretera local d’accés a Can Llobateres. El trànsit es veurà afectat entre el carrer Circumval·lació i el carrer Altimira, on només es podrà accedir en vehicle a la zona d’Horta Municipal i als aparcaments dissuassius habilitats pel Carrer de la Verneda, tallant-se el trànsit per tot el tram del Torrent de Can Llobateres.

El motiu del tall de trànsit és el risc d'esllavissament del terreny, que ja ha produït una primera greu esquerda en el ferm de la carretera en els darrers dies. El Torrent de Can Llobateres, paral·lel a la carretera, pateix des de fa anys un procés d'erosió que afecta l'estabilitat del terreny, i que suposa que hi hagi un alt risc que cedeixi el subsòl de la carretera. 

En aquest moment, des de la Regidoria de Territori i Medi Ambient, s'ha iniciat l'estudi tècnic per reparar el dany i es segueixen els contactes amb l’Ajuntament de Sabadell per avaluar el procés d’erosió, que té l’origen en el canvi del règim hídric en la capçalera de la conca del torrent. Encara no és possible avançar la durada dels treballs necessaris per restablir les condicions de seguretat, però informarem a la població tan bon punt tinguem la informació.

Aquesta carretera local, que creua el Parc Fluvial del Ripoll, té com alternativa la Ronda de la Unió i la seva continuació amb l'Avinguda del Castell de Barberà.

Demanem comprensió i paciència a la població, i que s’aprofiti aquest tall per accedir al Parc Fluvial del Ripoll i gaudir d’un espai que, mentre duri aquesta restricció al trànsit, tindrà una millora molt important en la qualitat de l’aire, un objectiu també d'aquest ajuntament. També volem animar als i a les barberenques que valorin de forma positiva que, fruit d’aquesta restricció, generarem un menor impacte en l’espai més emblemàtic i sensible del nostre municipi des del punt de vista natural, faunístic i forestal, el Parc Fluvial del Ripoll. En definitiva una oportunitat per contribuir a una Barberà més saludable.

Regidoria de Territori i Medi Ambient