Enquesta ciutadana del Pla Local de Salut

05/03/2018 - 14:45

Des de la Regidoria de Salut es recolliran les opinions de la ciutadania per tal de conèixer els punts forts i els punts a millorar en relació a la salut de la població barberenca

El mes de febrer es va posar en marxa l'enquesta sobre salut dirigida a tota la població i que s’emmarca en el Pla Local de Salut, actualment en fase de diagnosi. Aquesta es va realitzar per una persona enquestadora a peu de carrer i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

A partir d'avui l'enquesta es podrà respondre a través de la web municipal, d'aquesta forma s'arribarà a més ciutadans i ciutadanes del municipi obtenint una visió més global de la salut de la població barberenca.

Aquesta acció participativa té com a objectiu recollir informació que permeti conèixer els punts forts i tot allò a millorar en relació a la salut de la ciutadania barberenca. A partir d’aquestes dades es podran saber quins serveis i polítiques són més importants reforçar.

L’enquesta tracta diferents temes, com l’estat de salut, estil i ritme de vida, hàbits alimentaris, pràctica esportiva i preocupacions entorn a la salut de la ciutadania. Aquesta és completament anònima, ja que la informació recollida només s’utilitzarà per fer estadístiques a nivell de ciutat.

Participa: Enquesta a la ciutadania

 

Per a més informació, us podeu adreçar a:

Regidoria de Salut

Avinguda Marquesos de Barberà, 125.

Telf. 93 729 71 71.