Barberà vol remuntar la recollida selectiva

29/05/2018 - 07:45

La recollida selectiva de residus de Barberà del Vallès se situa en el 30%, per sota de la mitjana de Catalunya (34%) i molt lluny dels objectius europeus que marquen que per l'any 2020 els residus correctament segregats han de suposar un 50% del total generat. Aquesta és una situació generalitzada a la gran majoria de municipis catalans pel que cal treballar intensivament per promoure el canvi.

La regidoria de Territori i Medi Ambient està treballant en un nou model de recollida dels residus a Barberà que permeti assolir aquest objectiu, incrementar la recollida selectiva dels residus en totes les seves fraccions. Abans d'implementar el nou model al març del 2019, no obstant, es promouran i s'avançaran petits canvis que han de contribuir a modificar dinàmiques en positiu vers la correcta gestió de residus.

En aquest sentit, durant aquest mes de maig es procedirà a modificar 12 de les 267 illes de contenidors existents al municipi, on s'ha detectat que es disposa d'un volum excessiu destinat a la fracció Resta, que tot i que actualment suposa el 70% dels residus generats, hauria de ser una fracció minoritària dels mateixos, que cal anar reduint en els propers anys.

 

Caminem cap al futur. Remuntem la recollida selectiva. Per una Barberà Neta.

 

Planell ubicació dels contenidors que es retiraran