Mapa del web

Bureau Veritas
La Fundació Barberà Promoció està certificada segons el sistema de gestió de qualitat basat en la Norma ISO 9001:00 a través de l’empresa certificadora ECA Cert, Certificación, S.A. U.


L'abast de la certificació engloba les següents àrees i accions:

 • gestió dels serveis i programes d’orientació, motivació i acompanyament per a la inserció laboral i/o formativa
 • de formació en accions i recursos formatius i sensibilització en noves tecnologies
 • d’ocupació en projectes per a la inserció laboral d’aturats/des en col·laboració amb el teixit empresarial
 • d’assessorament empresarial, en promoció per a la formació
 • d’assessorament i acompanyament en la creació d’empreses i suport a les pimes
 • d’observatori en servei d’estudis i informes socioeconòmics...


Implantar un sistema de qualitat és desenvolupar una estructura organitzativa que permeti mesurar el nivell de satisfacció dels/de les usuaris/àries dels serveis i accions que es porten a terme a l’entitat a partir de la seva valoració, permetent així una millora constant. Un sistema de qualitat ajuda, entre altres aspectes, a: normalitzar, explicitar, establir controls, establir clarament quins objectius tenim i on volem anar.


Al març de 2007 hem passat la tercera auditoria de seguiment amb un resultat molt satisfactori.


A partir d’ara, la nostra intenció és que aquest important pas serveixi per millorar dia a dia el més important per la nostra entitat: el servei que donem dia a dia a tots els nostres usuaris, aconseguint així assolir el nostre objectiu crucial: orientar, formar, requalificar i ocupar als nostres usuaris, tot tipus de col·lectius, per a millorar els seus recursos personals, així com assessorar a promotors de noves activitats i/o microempreses i estudiar i analitzar el nostre entorn socio-ecocòmic-laboral amb la finalitat de dinamitzar i potenciar el desenvolupament econòmic i social del nostre territori.ECA CERT, Certificación, S.A. U és una entitat privada e independent que ofereix serveis de certificació destinats a totes les persones, productes i organitzacions tant privades com públiques que desitgin obtenir un reconeixement d’acompliment.

ECA Cert ofereix un ampli ventall de serveis de certificació, a tall d’exemple s’exposen els següents:

 • Sistemes de gestió (qualitat, medi ambient, seguretat i salut en el treball, ètica i RSE, seguretat de la informació, I+D+I, sistemes integrats de gestió, etc.)
 • Excel·lència europea EFQM - Productes (industrial, construcció, ecològic, etc.) i serveis (petit comerç, traducció, àrees de joc infantil, etc.)
 • Marcat CE
 • Agroalimentària
 • Persones, etc.

Destaquen com a trets distintius d’ ECA Cert, Certificación, S.A. U.: actuar des de la perspectiva del client, introduir processos innovadors, aconseguir la satisfacció del propi personal i un bon impacte a la societat.

ECA Cert adopta el compromís d’obtenir quants reconeixements siguin necessaris, tant en el camp voluntari com en el reglamentari, per part de les autoritats competents, entès des de l’àmbit tant nacional com internacional.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de ECA http://www.ecacertificacion.comFundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 192 837