Mapa del web

COB - ESO

Les caracterķstiques de COB-ESO, són:

 • S'adreēa a joves que realitzen la ESO als IES de Barberą del Vallčs i que presenten dificultats en l'aprenentatge i preocupa que el finalitzin o no l'assoleixin.
 • Motiva al / a la jove a continuar amb els estudis i assolir-los, a partir de relacionar els continguts de la ESO amb l'experičncia prąctica dels tallers que realitza a Barberą Promoció per cončixer ocupacions.
 • Si es valora necessari es realitzaran tutories amb la famķlia dels / de les joves en coordinació amb els IES, per consensuar l'evolució del / de la jove.
 • Els /les joves proven 7 ocupacions (automoció, administració, serigrafia, instal·lació de climatització, instal·lació d'energia solar tčrmica, forestal i jardineria) en 2 modalitats diferents:
  • 6 d'aquestes ocupacions (automoció, administració, serigrafia, instal·lació de climatització, instal·lació d'energia solar tčrmica, forestal). Es realitzaran a Barberą Promoció o entitats on hi hagi la infraestructura per poder realitzar aquests tallers (a partir de la coordinació de Barberą Promoció). Els /les alumnes d'ESO realitzaran, al llarg de tot el curs acadčmic, 1 taller al mes.
  • 1 ocupació (jardineria) que es realitzarą directament als IES i consistirą en facilitar des de Barberą Promoció un/a expert/a en jardineria que setmanalment anirą a cada IES a fer de professor de jardineria per tal de donar reforē al taller de jardineria que realitza cada IES per un grup de joves que representen dificultats en l'aprenentatge.
 • Elaboració de material didąctic per complementar l'orientació prąctica dels tallers. Per cada taller i ocupació que es 'tasti' es donarą als / a les joves:
  • Una fitxa de la situació de l'ąmbit ocupacional al que pertany l'ocupació dins del mercat laboral.
  • Fitxes de l'itinerari formatiu professional que es pot fer dins de la formació reglada i dins de la formació no reglada, en relació a l'ąmbit ocupacional que representa el taller prąctic de cada ocupació ques es practica en el COB. Aquest material es treballa amb els /les joves després de participar en el taller i amb el tutor orientador de l'actuació, tant a nivell grupal com individual i també els /les joves el continuaran treballant en l'IES amb els seus tutors.
 • El procés es realitza des d'octubre a maig i en coordinació amb el curs acadčmic dels IES.

Arxius relacionats


Fundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 192 837