Mapa del web

COB-Orienta

Les característiques de COB-orienta són:

 • S'adreça a joves de 4art d'ESO i/o joves que ja no estan en la formació reglada i s'atenen des de Barberà Promoció a partir de l'atenció als/ ales joves en transició escola - treball.
 • Ajuda al /a la jove a decidir quins àmbits ocupacionals li interessa, a partir de conèixer, amb la pràctica directa ocupacions de diversos àmbits i facilitar-li la decisió de quin intinerari formatiu i professional vol realitzar.
 • Si es valora necessari es realitzaran tutories amb la família dels /de les joves per consensuar la decisió presa pel/ per la jove.
 • Els /les joves proven 8 ocupacions (automoció, administració, serigrafia, instal·lació de climatizació, instal·lació d'energia solar tèrmica, docència, jardineria -forestal i serveis a la comunitat) i el taller de cada ocupació té una durada de 2 hores i hi participen grups de 15 persones aproximadament.
 • Cada grup es diferencia per un color de samarreta que es lliura als / a les joves a l'iniciar l'acció.
 • Elaboració de material didàctic per complementar l'orientació pràctica dels tallers.
 • Per a cada taller i ocupació que es 'tasti' es donarà als/ a les joves:
  • fitxes de l'itinerari formatiu professional que es pot fer dins de la formació reglada i dins de la formació no reglada en relació a l'àmbit ocupacional que representa el taller pràctic de cada ocupació que es practica en el COB. Aquest material es treballa amb els /les joves després de participar en el taller i amb el futur orientador de l'actuació, tant a nivell grupal com individual i també els /les joes el continuaran treballant en l'IES amb els seus tutors.
  • una fitxa de la situació de l'àmbit ocupacional al que pertany l'ocupació dins del mercat laboral.
  • fitxes de l'itinerari formatiu professional que es pot fer dins de la formació reglada i dins de la formació no reglada, en relació a l'àmbit ocupacional que representa el taller pràctic de cada ocupació que es practica en el COB. Aquest material es treballa amb els /les joves després de participar en el taller i amb el tutor orientador de l'actuació, tant a nivell grupal com individual i també els /les joves el continuaran treballant en l'IES amb els seus tutors.
 • El procés es realitza en el 2on trimestre de l'any perquè és quan els joves comencen a plantejar-se quin estudi volen realitzar quan acabin l'ESO, i al llarg de 3 dies, en coordinació amb l’ESO.

Fundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 192 837