Mapa del web

PD Inversions

Subvencions destinades a inversions en immobilitzat material o immaterial per iniciar o ampliar l’activitat, o per a la incorporació de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions.

Per consultar la publicació en el DOGC fes clic aquí

Arxius relacionats


Fundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 192 837