Mapa del web

Cooperatives i Laborals

Foment de l'Economia Cooperativa

La Generalitat de Catalunya dóna suport a les cooperatives, les societats laborals i les entitats representatives a través del Pla de Foment de l’Economia Cooperativa treballant en quatre grans línies:

  • MOTIVA: Té com a objectiu sensibilitzar i fomentar el model cooperatiu entre els emprenedors, en la societat en general i en les mateixes cooperatives, així com promoure el reconeixement social i Institucional de l’economia cooperativa. (Programa F).
  • CREA: Donar suport als projectes empresarials d’economia cooperativa durant els tres primers anys d’existència. (PROGRAMA 1,2,3,A,C i D).
  • TRANSFORMA: Contribuir al creixement i la consolidació de les empreses d’economia cooperativa de més de tres anys, tot facilitant l’adaptació als canvis que tinguin lloc en la societat, per tal de fer el sistema globalment sostenible (PROGRAMA 1,2,3,A,D i F).

  • SUPORT A LES ESTRUCTURES:
    Donar suport a la intercooperació, la creació de xarxes de suport a l’economia cooperativa i els plans de treball i d’acció de les federacions. (PROGRAMA C i F).


Fundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 192 837