Mapa del web

Préstecs ICF


L’Institut Català de Finances és una entitat de crèdit públic. Els objectius generals d’actuació són el sosteniment i la promoció d’activitats econòmiques que contribueixin al creixement econòmic i a la millora de la distribució de la riquesa catalana, en especial d’aquelles que per la seva transcendència social, cultural, innovadora o ecològica mereixin una atenció prioritària. A més, l’ICF col·labora amb la resta d’entitats financeres que operen a Catalunya i atén les necessitats de finançament que el sistema financer privat no cobreix o bé ho fa parcialment.

Financia els teus projectes:

  • Préstecs a llarg termini: Bilaterals, Sindicats i Participatius
  • Línies de mediació per a Pimes
  • Fons de Capital Risc

http://www.icfinances.comFundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 192 837