Mapa del web

Sóc immigrant i desitjo orientació


S'adreça a les persones immigrants residents a Barberà del Vallès que presenten dificultats especials a l'hora de trobar feina degut a ser persones nouvingudes.

L'objectiu és facilitar el procés d'inserció laboral i social de la persona nouvinguda davant les dificultats especials que presenta per trobar feina.

Ofereix:

  • Informació dels recursos específics adreçats a les persones nouvingudes
  • Formació en les tècniques de recerca de feina.
  • Orientació en l'itinerari a realitzar, davant la situació i demanda personals, per aconseguir una inserció laboral ràpida i exitosa.
  • Accions grupals per a la formació i orientació a rebre.
  • Atenció inidividual on un/a tutor/a acompanya a la persona en la recerca de feina i/o formació i/o itinerari a fer.
  • Acompanyament a les ofertes de feina, formació i/o altres recursos que faciliten la inserció sociolaboral de la persona nouvinguda.


Fundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 192 837