Mapa del web

Préstecs ICO


Ampliar en una finestra emergent Logotip ICO
'L'Institut de Crèdit Oficial' és una entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d’Economia i Hisenda i ofereix préstecs preferents destinats a:
 • Emprenedors
 • Autònoms
 • Petites i Mitjanes empreses (PYME)
 • Foment de les inversions en sectors estratègics
 • Internacionalització de les empreses espanyoles
 • Incorporació de la innovació tecnològica en els processos productius
 • Foment de sectors específics: cine, tèxtil


Hi ha diferents fitxes de crédits de finançament ICO, segons a quin tipus de projecte vagi dirigit.

Arxius relacionats

 • ICO CREIXEMENT EMPRESARIAL 2008
   pdf  Arxiu PDF (35,84 Kb) - Data de publicació: 22.01.08
  Concedeix finançament a les inversions quan l’ import excedeixi de l’ establert per a la línia ICO – PYME (1,5 milions d’euros).
 • ICO ICEX 2007
   pdf  Arxiu PDF (31,00 Kb) - Data de publicació: 26.07.07
  Facilitar el suport financer per a la iniciació d’exportacions de les empreses espanyoles.
 • ICO INTERNACIONALITZACIÓ 2008
   pdf  Arxiu PDF (36,56 Kb) - Data de publicació: 22.01.08
  Dona recolzament a les inversions que realitzin les empreses espanyoles a l’exterior.
 • ICO PLAN AVANZA 2007
   pdf  Arxiu PDF (34,22 Kb) - Data de publicació: 26.07.07
  Potenciar i dinamitzar les inversions en tecnologia de la informació i de les comunicacions.
 • ICO-MICROCREDITS 2007-2008
   pdf  Arxiu PDF (23,06 Kb) - Data de publicació: 23.07.07
  Afavorir la posada en marxa de petits negocis per persones amb dificultats a l’accés als canals habituals de finançament.
 • ICO EMPRENEDORS 2009
   pdf  Arxiu PDF (52,82 Kb) - Data de publicació: 11.02.09
  Finançament del desenvolupament de projectes d’inversió d’autònoms i microempreses que posin en marxa noves empreses o noves activitats professionals.
 • ICO PYME 2009
   pdf  Arxiu PDF (120,85 Kb) - Data de publicació: 11.02.09
  Finançament del desenvolupament de projectes d’inversió dels autònoms i les petites i mitjanes empreses en actius fixos nous.
 • ICO MORATORIA PYME 2009
   pdf  Arxiu PDF (111,34 Kb) - Data de publicació: 11.02.09
  Finançament de les quotes d’amortització de capital corresponent a l’any 2009 de les operación vives de financiació adscrites a les linees ICO-PYME 2006, 2007 y/ o 2008 que ho solicitin.
 • ICO EXTRAORDINARI 2009
   pdf  Arxiu PDF (112,85 Kb) - Data de publicació: 12.02.09
  Facilitar finançament per a capital circulant als empresaris autònoms i a les PIMES per afrontar la crisi econòmica.

Fundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 192 837