Mapa del web

Assess. empresarial

 

L'àrea d'ASSESSORAMENT EMPRESARIAL és un departament dedicat a tot el que fa referència a la consultoria en l'entorn de l'empresa, mitjançant l’entrevista individualitzada, sessions col·lectives, la tutorització dels casos i el seu seguiment personalitzat.

L’objectiu d'aquesta àrea és promoure i recolzar la creació i consolidació de noves empreses i ajudar a les microempreses i pimes de la localitat a créixer i millorar el seu nivell competitiu.

A qui s'adreça?
 • A les persones que pensen crear el seu propi lloc de treball (autoocupació)
 • Emprenedors sense una idea clara de negoci
 • Col·lectius de dones emprenedores
 • Empreses ja constituïdes amb demandes específiques

Entre totes les ACCIONS que ofereix l'Àrea d'Assessorament Empresarial, cal destacar:

Accions de SENSIBILITZACIÓ a la cultura emprenedora:

 • Tallers, Seminaris, Jornades i Xerrrades de generació d'idees empresarials
 • Celebració anual del 'Concurs d'Iniciatives Empresarials' per impulsar la creació i el desenvolupament de noves idees

Accions d'ASSESSORAMENT:

 • Assessoraments individualitzats i/o grupals on es proporciona informació sobre les diferents formes jurídiques, tràmits, legalització, ajuts i subvencions, capitalitació, fiscalitat i fonts de finançament preferent, entre d'altres

Accions de FORMACIÓ:

 • Curs per a l'elaboració del Pla d'empresa 'Inicia't' ofert durant tot l'any, per l'elaboració del Pla d'Empresa i analitzar la viabilitat del projecte
 • Formació contínua i ocupacional en les àrees de sectors emergents (serveis a persones dependents, TIC's, mediambient...) i altres temàtiques d'interès
 • Tallers per a la consolidació d'empreses que permeten desenvolupar les competències de l'empresariat i promoció de xarxes

Accions de CONSOLIDACIÓ adreçades a:

 • Promoure el creixement i consolidació de les empreses durant els 5 primers anys a través d'un acompanyament i seguiment individualitzat
 • Proporcionar eines d'autodiagnosi que permetin identificar les àrees en les que l'empresa podria millorar
 • Facilitar el treball en xarxa i cooperació empresarial entre empreses i altres organismes
 • Assessorar i cercar recursos per a la internalització  de les empreses, processos d'innovació, implantació de noves tecnologies, suport a l'elaboració d'un pla estratègic o estudi de la viabilitat d'una nova línia de negoci

L'Ajuntament de Barberà del Vallès, mitjançant la Fundació Barberà Promoció, forma part i col·labora amb la 'Xarxa INICIA', per la creació d'empreses' de la Generalitat, que té per objecte oferir informació, orientació, assessorament, formació, facilitats de finançament i suport a les persones emprenedores que tenen una idea de negoci, que volen avaluar la seva viabilitat i posar-la en marxa.


              

 

Fundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 192 837