Mapa del web

Estic a l'atur i desitjo orientacióEstic a l'atur i desitjo orientació... Itineraris Personals d'Inserció -IPI

S’adreça a persones aturades.

Té com a objectiu dissenyar un itinerari adaptat a cada persona i acompanyar-la en el procés de recerca de feina i/o formació per facilitar-li la seva inserció laboral.

Es composa de diverses accions que cada persona realitza segons l’itinerari a fer i que són:

 • Entrevista personal inicial
 • Mòdul de motivació vers l’ocupació
 • Mòdul de suport a l’autonomia
 • Mòdul de C. Vitae + carta autocandidatura
 • Mòdul de recursos per la recerca de feina
 • Mòdul d’entrevista de selecció
 • Mòdul de proves psicotècniques
 • Mòdul d’Informació del mercat de treball
 • Mòdul d’habilitats comunicatives
 • Informació per a l’autoocupació
 • Tutoria personal per a l’autoocupació
 • Tutoria personal per a l’ocupació

Fundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 192 837