Mapa del web

Orientació


Què és? S’encarrega d’assessorar i acompanyar a les persones en l’itinerari a fer per trobar una feina o millorar la seva situació laboral. Ajuda a conèixer:

 • les ocupacions que interessen per treballar
 • la formació que cal realitzar
 • les tècniques de recerca de feina adequades
 • els llocs i recursos per trobar feina i/o formació
 • com accedir ràpidament a les ofertes laborals
 • com fer una recerca de feina ràpida i exitosa

A qui s’adreça? A qualsevol persona aturada o que treballa que ho desitgi.

Ofereix serveis especialitzats a: joves, dones, discapacitats, recent immigració, nivells formatius baixos i situacions amb especials dificultats per trobar treball.

Serveis:

 • Recepció inicial a l’entitat (amb sessions grupals i/o entrevistes d’orientació individuals)
 • Acompanyament individual per orientar en l’itinerari formatiu-ocupacional i recerca de feina a fer
 • Assessorament en els itineraris de formació reglada
 • Mòduls d’Iniciació a la Recerca d’Ocupació
 • Mòduls per conèixer la Situació d’una Ocupació concreta en el mercat laboral
 • Mòduls per conèixer com realitzar la Requalificació Laboral
 • Club de la feina FEINATECA (sala equipada per a la recerca activa de feina i/o formació)
 • Pràctica d’ocupacions per decidir si interessen per treballar
 • Recursos per facilitar la transició de l’escola al treball dels joves
 • Programes de Garantia Social per a joves que no han assolit l’ESO
 • Programes per persones amb especials dificultats per trobar feina
 • Elaboració d’eines per la millora de l’orientació ocupacional

Si es desitja més informació contactar amb l'Àrea d'orientacó al 93 719 28 37 o orientacio@barpro.cat


Fundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 192 837