Mapa del web

Tallers d'ocupació

Els Tallers d’Ocupació son programes públics d’ocupació y formació , subvencionats per la Generalitat de Catalunya que tenen com a finalitat millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur de 25 anys o més , facilitant la seva incorporació al mercat laboral.

Tindran una durada mínima de sis mesos de contractació i màxima d’un any.

Podran participar en aquests programa de tallers d’ocupació les persones en situació d’atur de 25 anys o més que es trobin en alguna de les següents situacions:

  • a) trobar-se en especials dificultats per a la seva inserció laboral, com aturats de llarga durada , dones, majors de 45 anys i persones amb discapacitat.
  • b) Aquelles que es determinin com a col·lectius preferents d’actuació en els plans nacionals d’acció per a l’ocupació de cada any.INTERESSATS:
Podeu adreçar-vos a Barberà Promoció
Cr. de la Torre d'en Gorgs, 40
08210-Barberà del Vallès

Cal inscriure's a l'Oficina del SOC de la població.Fundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 192 837