Mapa del web

Capitalització de l'atur

L’Objecte de la Capitalització de l’atur es que els autònoms que s’integren dins de diverses formes jurídiques poden sol·licitar un percentatge de la seva prestació d’atur per tal de poder finançar la inversió inicial i d’altres despeses posteriors.

 

 

Beneficiaris

 

Autònom: Persona física o empresari individual (opció que inclou també la possibilitat de constituir altres formes jurídiques com societats mercantils, societats civils privades, comunitats de béns, etc.)

 

Requisits Bàsics

 •  

  Tenir dret a la prestació contributiva per desocupació (atur)

 •  

  No haver fet ús de la capitalització en els 4 anys immediatament anteriors a la sol·licitud

 •  

  Tenir pendents de percebre un nombre de mesos de prestació igual o superior a 3

 

Tipus d'ajut

 

 

 1. Autònom persona física, Societat Civil Privada o Comunitat de Bens. El treballador pot sol·licitar fins a un màxim del 60% (100% en el cas dels minusvàlids o per incorporar-se com a soci treballador d’una Cooperativa de Treball Associat o d’una Societat Laboral) de la seva prestació d’atur per tal de poder finançar la inversió inicial. La resta de la seva prestació d’atur li servirà per a poder subvencionar mensualment el 100% de la seva cotització del RETA.
 2. En el cas que es pretengui la creació o incorporació a una SL o SA, o en el cas que el treballador no necessiti inversions inicials o no les pugui justificar, existeix la possibilitat de justificar, existeix la possibilitat de destinar tota la prestació d'atur per a poder subvencionar, mensualment la cotització a la Seguretat Social, sempre que no hi hagi vincle contractual previ superior a 24 mesos.

 

 

Termini

 • Durant tot l’any

 • Organisme de tramitació

 • Delegació territorial del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya – 93 622 04 00

 

 

Normativa legal

 • Reial Decret 1.044/1985 de 19 de juny (BOE 157, 02-07-1985)

 • Llei 22/1992 de 30 de juliol (BOE 186, 04-08-1992)

 • Llei 4/1997 de 24 de març (BOE 72, 25-03-1997)

 • Llei 50/1998 de 30 de desembre; capítol II (BOE 313, 31-12-1998)

 • Llei 45/2002 de 12 de desembre (BOE 298, 13-12-2002)


Fundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 192 837