Mapa del web

Ocupaciů AutÚnoma

Objecte:
Facilitar a les persones desocupades líinici de líactivitat com a treballador autÚnom o per compte propi.

Beneficiaris:
Persones desocupades i inscrites com a demandants díocupaciů a les oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya, que es constitueixin com a treballadors/res autÚnoms/es o per compte propi. Tambť els treballadors autÚnoms que formin part de comunitats de bens o societats civils.

Per consultar el programade Promociů de líOcupaciů AutÚnoma 2009 , premeu aquŪ.

Fundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 192 837