Consulta les obres i actuacions que es desenvolupen al teu barri

27/10/2017 - 09:45

En aquest apartat podeu trobar informació sobre les diferents actuacions que tant la Regidoria de Territori i Medi Ambient com l'empresa municipal Sabemsa desenvolupin a la via pública.

 

 

 

 

 

Actualment s'estan desenvolupant les següents actuacions:

Publicat el 30 de juliol de 2018:

- Avui s'instal·len dues xarxes dissuasòries de coloms als patis interiors de l'escola de Can Llobet.

- Demà s'instal·larà a la plaça Josep Tarradellas una barana de protecció de pilotes infantils.

 

Publicat el 25 de juliol de 2018:

- El divendres 20 de juliol van finalitzar els treballs de pintura dels elements metàl·lics i de fusta a la plaça García Lorca.

- Avui s'inicien les obres d'arranjament del Magatzem Municipal del carrer Ripoll. La durada prevista de les obres és de 2 mesos.

 

Publicat 21 de juny de 2018:

- Avui s'inicien les obres de reconstrucció del mur de Plaça de la Vila. Les tasques consisteixen en la consolidació i fixació de l'aplacat de pedra existent. Durada dels treballs: 1 setmana.

 

Publicat 13 de juny de 2018:

- A partir d'aquesta tarda, s'inicien les obres de reasfaltat del carrer Marquesos de Barberà, en el  tram comprés entre l'Av. Verge de Montserrat i Plaça Centre.

- Es reactiven les tasques d'arqueologia al Castell de Barberà.

 

Publicat, 7 de juny de 2018:

- Es continuen els reasfaltats de la Ronda de Santa Maria entre els números 225 i 245, previstos entre els carrers Urquinaona i Juan de la Cierva, inclosa la rotonda. Durada de les obres: Una setmana.

- Avui s'instal·larà la tanca "pastor elèctric" d'aproximadament 200 metres de llargada, per tal d'impedir l'accés dels porcs senglars al recinte del cementiri.

 

Publicat, 5 de juny de 2018:

- Avui es realitzaran les obres de reasfaltat a la Ronda de Santa Maria, entre el carrer Marie Curie i el carrer Arquímedes. La finalització d'aquestes obres és preveu pel divendres dia 8/6/18

- Estabilització de l'aplacat existent al mur de Plaça de la Vila. Aquestes obres es duran a terme entre aquesta setmana i finalitzaran el dia 22/6/18

 

Publicat, 29 de maig de 2018:

- Us comuniquem que el proper dimarts 5 de juny de 2018 s'iniciaran les obres de remodelació del carrer Pintor Murillo (entre el Passeig Doctor Moragas i el carrer Verge de l’Assumpció) i la zona d'accés al Mercat Municipal Onze de Setembre. La durada dels treballs està prevista que sigui de 5 mesos i únicament es permetrà el pas de vehicles als aparcaments privats en horari de 20h a 8h, durant els treballs. Preguem disculpeu les molèsties que aquestes obres us puguin ocasionar. Gràcies per la vostra col·laboració.

Telèfon i adreça d'incidències: Montse López  93 729 71 71 extensió 246 lopezgm@bdv.cat

- Degut al canvi de la meteorologia, la previsió d'asfaltat al carrer Pintor Fortuny prevista pel dia d'avui 28 de maig, es trasllada al proper dijous dia 31 de maig. Preguem disculpeu les molèsties que aquestes obres puguin ocasionar.

 

Publicat, 24 de maig de 2018:

- S'inicien les tasques de fresat, prèvies al reasfaltat del carrer Pintor Fortuny, entre la Carretera de Barcelona (N-150) i Passeig Dr. Moragas, per continuar el proper dia 29 de maig amb la resta de treballs de reasfaltat. 

 

Publicat, 16 de maig de 2018: 

- Tall de la carretera local de Can Llobateres: Per raons de seguretat el proper divendres 18 de maig està previst procedir al tall del trànsit al Carrer del Doctor Crusafont, la carretera local d’accés a Can Llobateres. El trànsit es veurà afectat entre el carrer Circumval·lació i el carrer Altimira, on només es podrà accedir en vehicle a la zona d’Horta Municipal i als aparcaments dissuassius habilitats pel Carrer de la Verneda, tallant-se el trànsit per tot el tram del Torrent de Can Llobateres.

El motiu del tall de trànsit és el risc d'esllavissament del terreny, que ja ha produït una primera greu esquerda en el ferm de la carretera en els darrers dies. El Torrent de Can Llobateres, paral·lel a la carretera, pateix des de fa anys un procés d'erosió que afecta l'estabilitat del terreny, i que suposa que hi hagi un alt risc que cedeixi el subsòl de la carretera. 

 

Publicat, 3 de maig de 2018:

- Parc Europa: Manteniment i mesures de seguretat consistents en subministre i col·locació de perfil rodó a diferents arestes metàl·liques amb components de jardineres.

- Parc Europa: Subministre i col·locació de barana metàl·lica de protecció per evitar  caigudes en alçada a la zona de jocs infantils.

- Ronda Santa María cantonada Edison, davant del núm. 79: Adaptació passos de vianants al parterre central de dita ronda, per a persones discapacitades.

 

Publicat, 24 d'abril de 2018:

- En breu es farà la instal·lació d'una tanca "pastor elèctric"  d'aproximadament 200 metres de llargada, per tal d'impedir l'accés dels porcs senglars al recinte del cementiri.

- S'està executant l'adequació del parterre final del passeig Ronda Santa Maria amb Ronda Indústria, modificant jardineria i senyalització viària.

- S'està realitzant el canvi provisional de parterres enjardinats a la Plaça de la Unitat, substituint les travesses de fusta actuals.

- S'està executant la substitució de canonades d'aigua al carrer Pintor Murillo, entre Dr. Moragas i Verge de l'Assumpció. Aquest és el pas previ a les obres de reurbanització de la via. 

 

Publicat, 9 d'abril de 2018:

- Avui s'inicien les feines de neteja el voral del carrer de la Verneda

- La setmana vinent es realitzaran els treballs de restauració del mur del Parc Central, zona de serveis.

 

Publicat, el 19 de febrer de 2018:

- A les 8 del matí comencen les obres de reparació de l'enfonsament de la calçada produït en el carrer Pintor Fortuny, entre els números, 116 i 124.

 

Durant el mes d'octubre de 2017:

- S'han canviat les fustes d'un dels parterres de la plaça Maria Reverter i s'ha fet una jardineria nova al voltant del llorer del pati de l'Escola Marta Mata.

 

Publicat el 4 d'agost de 2017:

- Inici de la col·locació de jocs interactius a diferents places de la ciutat.

- Instal·lació d'una font al passeig central de la ronda Santa Maria, a la alçada del núm. 223.

 

Publicat el 15 de juny de 2017:

- Del dia 19 al 23 de juny es procedirà al reasfaltat de la Ronda de l'Est: primer es farà el tram corresponent als números parells (del 8 al 48), i del dia 10 al 14 de juliol es reasfaltarà el tram corresponent als números senars (del 73 al 97).

 

Publicat el 9 de juny de 2017:

- Avui divendres, durant la nit, l'empresa Moix Serveis i Obres realitzarà el tractament contra el morrut roig de les palmeres datileres que hi ha a la ciutat. Aquest tractament el realitzaran a les 22 palmeres datileres existents al IEM Can Serra i a les 2 que hi ha a la plaça de l'Ajuntament.

 

Publicat el 5 de juny de 2017:

Durant aquest mes de juny, es faran els treballs del nou asfaltat de la Ronda Santa Maria, sentit baixada, des de Josep Armengol, inclosa la meitat de la rotonda de Ronda Indústria. L'altra meitat de la rotonda en sentit pujada, amb la confluència amb Ronda Indústria. Les feines es desenvoluparan en dues fases: la primera entre el 6 i el 19 de juny, i la segona, del 15 al 18 de juny. El trànsit es desviarà a la N-150. Els treballs s'interrompran coincidint amb l'horari d'entrada i sortida de les escoles.

La setmana passada arran de la inscripció del municipi a Viles Florides, es va posar "una nota" de color amb flor de temporada, a totes les escoles i llars d'infants públiques de Barberà del Vallès. Les flors van ser plantades o bé en testos o en jardineres ja existents a les escoles.

 

Publicat el 2 de juny de 2017:

- Del 6 al 19 de juny s'inicien els treballs del nou asfaltat a la Ronda de Santa Maria, entre els núms. 111 i 119, i rotonda. 

 

Publicat el 26 de maig de 2017:

- S'han col·locat els dos cartells de Viles Florides a l'entrada del municipi, un a l'entrada des de Sabadell a la cantonada del c/Pau Vila amb la Crta. de Barcelona i l'altre a la Crta. Barcelona a l'alçada del c/Arquímedes. Ahir el jurat de Viles Florides, composat de tres professionals del sector va estar al municipi, valorant el verd municipal. Varen visitar diverses zones verdes i carrers de la ciutat, entre ells, la Plaça de la Vila, la Plaça de l'Estatut, la ronda Santa Maria, la plaça del Mil·lenari, el Parc Central, etc.

 

Publicat l'11 de maig de 2017:

- El 15 de maig s'inicien els treballs del nou asfaltat a la Via Sant Oleguer.  

 

Publicat el 9 de maig de 2017:

  - Els rosers reptants dels parterres i rotondes estan en plena floració. Es poden veure a les rotondes de Rda. Est, Verge de Montserrat i Rda. Santa Maria i als parterres d'entrada a Barberà a la Ctra. N-150. 

 

Publicat el 8 de maig de 2017:

  - Diversos carrers i places de la ciutat: Els dies 4 i 5 de maig s'han tractat amb endoteràpia vegetal (injeccions d'insecticida directament al tronc dels arbres) els Liriodendrons del carrer Monturiol, i plaça Maria Reverter i els arbres de l'amor dels carrers Girona, Pintor Sorolla i plaça de l'Ajuntament.

 

Publicat el 4 de maig de 2017:

- Carrer del Bosc / Carrer Josep Armengol: Acabada l'adaptació del pas de vianants del carrer del Bosc amb Josep Armengol per a persones amb mobilitat reduïda.

 

Publicat el 28 d'abril de 2017:

- Carrer Migdia: Segons l'acordat amb el veïnat, l'estacionament al Carrer Migdia estarà regulat segons indiquen els senyals de trànsit instal·lades. Els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre estarà prohibit l'estacionament a la banda dels números senars i, els mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre, a la banda dels números parells. 

 

A partir del dimarts 2 de maig, la Policia Local sancionarà els vehicles indegudament estacionats.

 

Publicat el 26 d'abril de 2017:

Carrer Bosc amb carrer Josep Armengol (números senars): Adaptació del pas de vianants.

Carrer Cerdanyola: Instal·lació de font aigua de doble funció, al costat del pipi can.

 

Publicat el 25 d'abril de 2017:

- Edifici Ajuntament: El 24 d'abril s'inicien les obres per a la instal·lació d'un ascensor a l'edifici de l'Ajuntament. La durada prevista de les obres serà de 2 mesos. 

- Plaça de la Vila: El 25 d'abril s'inicia la reparació de l'asfaltat de les zones de Carretera Barcelona i Avinguda de la Generalitat properes a la plaça de la Vila. Concretament es faran treballs per arranjar el paviment  i es col·locarà un paviment asfàltic de color vermell.

Magatzem / Depòsit de Vehicles Municipal - Policia Local (carrer Dr. Fleming):  S'han realitzat treballs de col·locació d'una xarxa de protecció per evitar caiguda de material de coberta, s'han extret i desamiantat diferents zones amb peces malmeses, i s'han substituït per noves plaques de policarbonat.

 

Publicat el 13 d'abril de 2017:

- Carrer Arquímedes, núm. 6-8:  Durant el mes d'abril s'inicien les obres per la implantació d'un punt de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics.

 

Publicat el 4 d'abril de 2017:

- Carrer del Bosc: Eliminació de 3 postes de fusta d'Endesa per millorar l'accessibilitat,

- Carrer Consell de Cent, Avinguda Generalitat i Avinguda de l'Assumpció: Arranjament del paviment asfàltic de la zona peatonal,

- Escola Can Llobet: Aprofitant les vacances de setmana santa a partir del 10 d'abril s'instal·larà una nova escala d'emergència al centre educatiu,

Places de la República, Constitució, Can Serra, Pep Ventura i Ca n'Amiguet: Renovació dels paviments de les zones infantils de les diferents places.